X
تبلیغات
یورد....ائل شسون بغدادی

یورد....ائل شسون بغدادی

داها بوآد بو دیوه نی قیترمز

اگر دقیق شویم در پس هر ضرب المثل یا بسته فرهنگی داستانی هست که با آن بسته خلاصه وعرضه میشود.دربین شاهسونان ائل بغدادی نیز چنین بسته هائی وجود داشته ونمونه ذیل مصداق آنست .دکتر عطا الله حسنی .از قول مشهدی اورجعلی طلائی از تیره تمیرلی طایفه کوسه لر داستان مربوط به بسته فوق را بشرح ذیل آورده است:

"دیگر این اسب نمی تواند این شتر رابرگرداند."یعنی بااینکارت جبران مافات نمیشود.این ضرب المثل برگرفته از حکایت بی ماخذ وغیرمستند ذیل است:

"پیامبر(ص) شتری داشت که دراواخرعمرکور وناتوان شد.لذاپیامبر افسارش را به پشت الاغی بست تادرراه رفتن یارش باشد.روزی دراثرضربه جفتک الاغ شتر زخمی شد وروز بروز ناتوانتر گردید تااینکه پیامبر(ص)درصحرایی به حال خود رهایش کرد.روزی خبربینائی وتندرستی شتر را برای پیامبر آوردند.پیامبر(ص)براسب خودنشست وبه نزدشترآمد.به حکم پروردگارشتربه زبان آمد وخطاب به آنحضرت گفت:یاپیامبرتمام دورانی را که باتوبودم وسوارم شدی برتوحلال کردم امازمانی راکه کور وناتوان شدم وتومرااز خودراندی برتو نمی بخشم.پیامبر(ص)خواست ازشترش دلجوئی کرده وبازش گرداند.لذااسبش رابه حرکت درآوردتاشترراباخودبیاورد که از جانب پروردگار وحی رسید:"دیگر این اسب نمی تواند این شتر را برگرداند."

البته این داستان را در جای دیگر نیز دیده ام وبنظرم میرسد ریشه بسته فوق داستان منقول ذیل باشد:

افسار شتر به دم خر مبند!

ندانم کجا دیده ام این روایت                و   یا  از   که بشنیده ام   این حکایت

یکی از بزرگان اعراب  یثرب                  که می داشت جمعی به زیر حمایت

بهنگام نزع روان، وقت مردن                همی خواست او  از   یکایک رضایت

 تمام قبیله رضا گشته از وی                رضایت   گرفت   او    بحد    کفایت

 به ناگه بیاد آمدش اشتری را                که  مرکوب او بوده است از  بدایت

 به جنگ وبه صلح وبه صحرا وهامون       کشیده است بارش بدون شکایت

 زده خیزرانش همی سخت برسر          همی  ره  نوردیده  با او  به غایت

 فراموش  کرده  رضایت  بخواهد                 ببندد   دهان  شتر   از   سعایت

 بفرمود  اشتر  نمودند  حاضر                  کشیدش به سر دست لطف وعنایت

 به او گفت: کای اشتر سالخورده            تو در  عمر کردی بمن  بس  رعایت

 سواری بمن داده ای از جوانی               به کوه و بدشت و  به شهر  و  ولایت

 بسی صدمه ها برتو از من رسیده          به حدی که شدلنگ از آن دست وپایت

زمن باش راضی دراین وقت آخر               تو  بگذر ز  تقصییر  من  با  رضایت

 زبان شتر  باز  شد  بهر  پاسخ                  به امر خدا گفت :  این  نغز   آیت

 رضا هستم از هرچه کردی تو بامن           چو  بودی  مرا صاحبی با   درایت

 خوراندی بمن بهترین خار صحرا                به  آبم   نمودی  ز  زمزم  سقا یت

ولی نیستم راضی  از یک گناهت             چو   بود  آن  گناه  تو بر من جنایت

 تو می بستی افسار من بر دم خر            که ره  را  نماید  بمن  خر  هدایت

 شتر می رود زیر هر بار سنگین                 ولی سخت باشد براو بی نهایت

که افسار او را کشد یک الاغی                  رود  زیر  بار  خری  بی  کفایت

نمودم من این قصه رانظم شاید                 بماند   ز من  یادگار  این حکایت

بخوانند  درد  دل  اشتران  را                       همی  ساربانان با عزم و رایت

 نبندند  بند  جمل  بر  دم خر                       که((همت) )بگوید لغز  یا کنایت

                                عبدالحسین همت یار-نگین سخن- جلد اول-۳۰/۳/۸۶

http://hrmmm.mihanblog.com/post/archive/1386/4

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۷/۲/۱۳۸۹ساعت ۱۵:۱۴ توسط اصغر حسنی دسته : نظر(0)

شسونلر هانری فیلد دیلیننه

به اعتقاد « هانری فیلد » مولف کتاب « مردم شناسی ایران» ، قبایل شاهسون – از نژاد ترک – در اواخر قرن هجدهم میلادی به این ناحیه کوچ کرده اند.
شاهسون‌‌ها از ایل‌هایى هستند که در محدودهٔ استان قزوین زندگى مى‌کنند. براساس نوشته‌هاى اغلب مورخان، ایل‌هاى شاهسون در زمان شاه‌عباس صفوى به منظور مقابله با شورش طایفه‌هاى قزلباش سازماندهى شده‌اند. طایفه‌هاى مختلف شاهسون در استان قزوین شامل بغدادى‌ها و اینانلوها مى‌باشند و بیش‌تر آن‌ها، در نواحى رامند، زهرا، خرقان و افشاریه یکجانشین شده‌اند و به کار دامپرورى و کشاورزى اشتغال یافته‌اند. تعداد معدودى از شاهسون‌ها در محدوده‌اى میان کوه‌هاى خرقان و نواحى بزینه‌رود و کوه شاه‌کولکِ خمسه از یک طرف، و دهستان‌هاى زهرا، رامند و نواحى ساوه در استان مرکزى و استان قم ییلاق و قشلاق مى‌کنند. 
 

http://www.qazvin.net/?type=static&lang=1&id=133


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۳۱/۱/۱۳۸۹ساعت ۱۹:۴۰ توسط اصغر حسنی دسته : نظر(1)

Names and Appellations in the Shahsevan-E Baghdadi Confederacy

by Ataollah Hassani


Shahsevan-e Baghdadi is a tribal confederacy (el) consisting of two big branches, 'Lek' and 'Arixli', twenty nine tribes (tayfa), 220 sections (tire) and several hundred sub-sections (gobeg): All speak Turkish, are Shi'ite Muslims and Iranian nationals. The primary nucleus of this confederacy was relocated from the suburbs of Kirkuk to Khorassan in 1733 by Nader, the future king. He was still a regent when he attacked the region in an effort to conquer Baghdad and this is why the confederacy is known as 'Baghdadi'. Thereafter, the different tribes and sections of this confederacy dispersed across Iran, Iraq, Turkey and Syria, however, its main body migrated to the area of Fars after it had been moved to northeastern Iran upon the death of Nader Shah Afshar. Early on during the Qajar rule, it was settled in Saveh, Ghazvin, Hamedan and nearby areas. After a while, the 'Kharaqan' mountains were considered to be the most suitable place for the different tribes of the confederacy, and this area was handed over to them by Nasser ad-din Shah Qajar, a fact which was also officially recorded. During the years between 1928 and 1936 different tribes of Shahsevan-e Baghdadi were attempted to be settled. The last nomadic remnants of the confederacy were settled in the 1950s. Their settlements today are in Saveh, Tafresh, Ghom, Hamedan, Malayer, Zanjan, Ghazvin, Karaj, Shahriar, Tehran, some areas in Kordestan and vicinity of Kermanshahr.

The confederacy has been run by a chief (re'is), a chieftain (elbeyi) and sometimes chieftains, headmen (kedxudha) and elders (agseqqel). Based on this hierarchy, chiefs have been positioned at the head of the confederacy, chieftains to two or three branches of the confederacy and others to its various tribes and sections.

Names and Naming Patterns

Naming and assigning attributes to an individual is a cultural act which reflects both the intellectual and social and moral sensitivities of the nominators and, as such, is an important indicator of public culture, and the cultural tendencies of the nominator's society. Thus, in view of the free will and freedom of action of the nominators in choosing names and attributes for individuals, the study of these can play an important role in identifying the cultural functions of the society, particularly its hidden layers.

The present research is a case study, the results of which can help in better understanding the etymology of historical names and attributions of Turks that are frequently seen in historical texts of mediaeval and modern Iran. The research aims at discovering the patterns, and at categorising and finding the etymological significance of names and attributions among the people of the Shahsevan-e Baghdadi confederacy. 'What effects have language, national culture and religion had on the naming of individuals of this confederacy, and where should we search for the roots of attributions?', are the basic questions of this research. We assume that all three above-mentioned variables have had an influence on the naming of neonates. The statistical sample of the research consists of 993 names and 223 attributions from the Kuseler tribe. The names have been taken from a tax record of 1927, which covered all the then existing eighteen sections of the tribe. They are the names of all men (983 cases) and women (10 cases) who were responsible at the time for the tribe's families. The document is part of the personal collection of the late All Akbar Khan Gharabeigloo, the tax collector of the Ktiseler tribe, which is in the possession of Mr Hormoz Mohit. Appellations have been collected by me from reliable tribal informants during the past thirty years.

Naming of neonates among the Shahsevan-e Baghdadi confederacy takes place in the extended tribal families. The choice of names for boys and girls follows two different patterns. Most often names of animals, birds and beautiful flowers--such as Ceyran (antelope), Maral ,  deer

http://www.questia.com


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۲۲/۱/۱۳۸۹ساعت ۲۳:۰۱ توسط اصغر حسنی دسته : نظر(1)

باغدادی شه سئون لری نین چاتما و چالخامی


اوچ دنه بویوک آغاجی باشدان بیربیرینه باغلاییب لار ،آیاخدان اوچ یانی چکیللر اولور(چاتما )

بیر کیندیر ینن(طناب) ، وخاص آغاجی نان تولوقو ،یا اوندان بویوک( گاووس) دیر،آیران دولدوروب آغزینی باغلاییب آساللار چاتمادان کی آیرانی چالخاییب کره سین توتسونلار، اونا دئییرلر :(چال خام ).بوایشی هاوانین سرین واختیندا گورللر،آیران چوخ اولسا ِیاری گئجه دن باشلاییللر چالخاماقا،تا گون چیخیب وهاوا ایسسی اولان واختا، وبوایشی گورنلر،یعنی چال خامی چاخایانلار گورک نه اوخویوللار!؟

چال خان، چال خان تولوقوم

گئجه گئچدی تولوقوم

سنی چال خایان قیزلار

دیلدن دوشدو تولوقوم

...........................

قارا یاغلی تولوقوم

آغزی باغلی تولوقوم

یاریم سال سای کوسه رم

باتمان سال سای آسارام

چال خان ،چال خان یاغ اولسون

سوت اوزو قایماغ اولسون

قارداش بیزه گلنده

یه ییب اوندان چاغ اولسون

......................

چال خان ،چال خان تولوقوم

چال خان آیران یاغ اولا

بیر اوزو قایماغ اولا

چه رک سال سای اوتارام

یاریم سال سا ی ساتارام

باتمان سال سن تولوقوم

................................

چال خان ،چال خان تولوقوم

تولوقوم سنی آسارام

کره ی تئشته باسارام

خانلار بیزه گلنده

قوزو قوربان کسه رم

..........................

چال خان ،چال خان تولوقوم

آلبالی سن تولوقوم

چه کیم اولای تولوقوم

کره ی خانلار بابی دی

...............................

چال خام ،چال خار، من نی نیم

قاباغی، قال خار ،من نی نیم

تولوقون آغزین آچاندا

کره سی آخار من نی نیم

چال خام قوربانیی اوللام

کره یی تئشته ساللام

تئزدن چاتمادان آساندا

ال دن ،آیاخ دان ،اوللام

چال خان چال خامیم، چال خان

قیزلار قوربانیی اولسون

چال خان کره ی یاغ اولسون

يازان آشیق گونش

http://ozan2007.blogfa.com/post-168.aspx 

posted by mehran bahari 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۱۸/۱/۱۳۸۹ساعت ۰۱:۰۴ توسط اصغر حسنی دسته : نظر(1)

محراب فاطمي بعلت نامعلوم دردور پاياني كنار رفت

متاسفانه رضا قرائي قهرمان سه دوره ومحراب فاطمي قهرمان چهار دوره بترتيب در دور اول ودور پاياني

از مسابقات قهرماني ايران در رشته پاورليفتينگ وتعيين قويترين مردان ايران كناركشيدند.دليل كناره گيري

قرائي آسيب ديدگي دست ولي دليل كناره گيري محراب فاطمي معلوم نشده است.دراين دوره داداشي 

قهرمان دوره قبل اول ودارابي كمافي السابق دوم شده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۱۵/۱/۱۳۸۹ساعت ۱۰:۲۹ توسط اصغر حسنی دسته : نظر(0)