X
تبلیغات
یورد....ائل شسون بغدادی

یورد....ائل شسون بغدادی

هامي زاد عاشيقلار باره سينده

 گرچه كمابیش كلیه مردمان و گروه‌های قومی جهان انسانی سازندگان و خوانندگانی دارند كه از ناداری نمونه با «عاشق»های ما مقایسه می‌شوند، اما ما عاشق‌های تركان را با آن گروه سازندگان دوره‌گرد، دیگر می‌پنداریم و این تشبیه را ناروا می‌‌انگاریم.
امثال و نظائر عاشق‌های آذربایجان در میان اقوام گوناگونِ تُرك، با نام‌های «عاشوق»، «عاشّیق»، «بامسی»، «باكسی»، «بخشی»، «اوزان» و …  به ساز و نوا مشغول و مشهور بوده‌اند و اقوام و ملل غیر تُرك نیز عاشق را با همین مشخصات و گاه با همین نام و گاه با نام‌های دیگر دارند.
جز ایران و تركان و غیر تركان ایران، ارمنی‌ها و گرجی‌ها نیز عاشق دارند كه یا عین عاشق‌های آذربایجان و در شمار عاشق‌های آذربایجان‌اند و یا به زبان و موسیقی خودشان می‌سرایند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۸/۱/۱۳۸۸ساعت ۱۴:۳۹ توسط اصغر حسنی دسته : نظر(0)

شسون سسی قشقائی یوردلارینا

+ نوشته شده در ۱/۱/۱۳۸۸ساعت ۲۰:۳۱ توسط اصغر حسنی دسته : نظر(0)

ذيل واژه كوسه لردر "ويكي نسك" اين توضيح را افزودم:

كوسه لر نام تيره اي از شاهسونان ايل بغدادي است كه توسط شاه عباس درائتلاف اتحاديه ايل هاي تشكيل دهنده سپاهيان شاهسون قرار داد و پس ازبازگشت آنان به عراق نادرقريب به اتفاق آنهارا از منطقه كركوك وموصل به خراسان وافغانستان كوچاند.اين ايل پس از استقرار در ايران دوران:صفوي وزند وافشار وقاجاردرجغرافياي ايران جابجا شده ودر حوالي آذربايجان قزوين شيراز واصفهان وتهران كه پايتخت بوده انداسكان يافته اند.قبل ازآخرين اسكان كه در منطقه اي بين ساوه وهمدان وقزوين بوده داراي تاريخچه مشخص بوده ومتعاقب آن در دوران پهلوي اول نظير ساير عشاير كوچروتخته قاپوو اسكان يافته است.اسكان عشاير اين ايل وتيره هاي وابسته را به شهر هاي اطراف كوچانده وبقاياي اين مردم در حال حاضر درشهرهاي تهران كرج ساوجبلاغ وقم واراك وساوه وبعضاًدرروستاهاي قديمي اطراف ييلاق ها وقشلاق هاي گذشته روزگار خود را سپري ميكنند.بنظرم رسيد كه روستاي كوسه لر از محل هائي باشد كه زماني اين تيره از شاهسونان در آن سكونت داشته يا ييلاق وقشلاق آنها بوده است.مقايسه ي گويش روستائيان يا دامداران آن اطراف ويا داستانهاي پيرمردها وپيرزنان باقيمانده ميتواندتا حدودي به روشن شدن اين مطلب كمك كند.من مطالعات خودم را درباره اين ايل بزرگ در وبلاگ يورد  :   / http://urd.wpb.ir    مي آورم. 

http://fa.wikibooks.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7:%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۲۱/۱۲/۱۳۸۷ساعت ۰۹:۳۴ توسط اصغر حسنی دسته : نظر(0)