X
تبلیغات
یورد....ائل شسون بغدادی

یورد....ائل شسون بغدادی

حكم مظفرالدين شاه براي حكومت تهران ساوه وايل شاهسون بغدادي

دستخط حكومت تهران

با اين دستخط مبارك حكومت تهران براي شما

پس از آنكه نظام الملك از سوي مظفرالدين شاه در دومين روز ذي الحجه الحرام 1315 قمري به عنوان حاكم تهران انتخاب شد. مظفرالدين شاه دستخطي براي او فرستاد كه به موجب آن محدوده تحت فرمان و اداره نظام الملك حاكم مشخص مي شد.در كتاب مرآه الوقايع مظفري، نوشته ملك المورخين به اين يادداشت اشاره شده و اصل آن در اين كتاب درج شده است. مظفرالدين شاه خطاب به نظام الملك چنين گفته است:

حكومت دارالخلافه طهران، نظر به اينكه مركز خلافت كبري و مقر سلطنت عظمي است، به وجود مقدس خودمان اختصاص دارد و اهميت آن را كه متضمن تامين ولايت و راحت رعيت است، وجه همت ملوكانه فرموديم، چون براي تصدي اين خدمت وجود يك نفر از چاكران كافي كاردان لازم بود و نظام الملك را همه وقت در خدمات بزرگ دولت به فرط كفايت و مزاياي عقل و درايت آزموده ايم، لهذا از قرار اين دستخط مبارك، حكومت طهران و ادارات مفصله را مستقلا به او مرجوع و محمول فرموديم.

حكومت دارالخلافه طهران و بلوكات و توابع آن، حكومت زاويه مقدسه حضرت عبدالعظيم عليه السلام و اداره توليت، اداره وزارت نظميه و احتسابيه و قراول خانه هاي شهر كه يكي از افراج وزير نظام در تحت رياست حكومت در قراول خانه باشد، سوار قراسوران و ايل زرگر و اختيار تام در تغيير و تبديل آنها، حكومت ساوه و زرند و ايل شاهسون بغدادي، رياست فوج زرندي و سوار شاهسون بغدادي، اداره حكومت تجريش. مقرر مي داريم كه منتهاي اهتمام را در خدمات مرجوعه و رعايت تنظيمات حسنه كه متضمن رفاه حال خلق و وسعت ارزاق و تعديل اسعار و وفور اجناس و منع احتكار،  كذلك در ساير موادي كه راجع به انتظام امور حكومتي و آسايش مردم باشد ملحوظ داشته، بدون تعطيل و انفصام، اوقات خود را به تحصيل دعاگويي ذات اقدس همايوني مصروف دارد.

(شهر الحجه الحرام 1315)

(مرآه الوقايع مظفري - ص 245)

http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1384/840221/Irshahr/tahransh.htm


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ساعت ۱۱:۱۴ توسط اصغر حسنی دسته : نظر(2)

بوردا "ريچارد تپر"ين شسون كتابيدان يازيب:

 روزنامه اعتماد ملي  شماره 71 11/2/85 > صفحه 10  
  
 عشاير ايران در كمبريج  

سايت كتاب : كتابي با عنوان «عشاير مرزي ايران » نوشته «ريچارد تپر» استاد تاريخ خاورميانه و ايران كه با تمركز بر تاريخ سياسي اجتماعي عشاير شاهسون ، نگرش و بررسي جامعي نيز درباره عشاير ايران ارائه مي دهد که توسط انتشارات دانشگاه كمبريج منتشر شده است.
    انتشارات دانشگاه كمبريج كه اين كتاب را در جولاي 2006 عرضه کرده در باره اين كتاب آورده است : «كتاب ريچارد تپر كه بر اساس بررسي هاي ميداني قوم شناسي و تحقيقات مستند تهيه و تدوين شده ، تاريخ سياسي و اجتماعي شاهسون ها را به عنوان يكي از بزرگترين اقوام چادرنشين ايران مورد بررسي قرار داده است كه در نهايت كار ارزنده و چشمگيري است كه ريشه هاي اساطيري اين قبايل و نيز وحدت و يكپارچگي آنان و همچنين تضعيف آنان را در دوره پهلوي مورد توجه و ارزيابي مجدد قرار داده است .»
    به گفته ناشر، در اين كتاب به سه موضوع بحث برانگيز متفاوت پرداخته شده است . نخستين موضوع مربوط به ريشه هاي تاريخي ناشناخته شاهسون هاست . موضوع ديگر به بررسي اين نكته اختصاص دارد كه تغييرات ايجاد شده در اشكال سياسي - اجتماعي اين قبايل تا چه حد حاصل كاركرد روابط موجود ميان آنها با دولت مركزي بوده است و سومين موضوع مورد بررسي اين است كه ساختارهاي متفاوت هويتي مردم در يك گروه يا منطقه چگونه نگرش آنان را نسبت به گذشته شان تعيين مي كند.
    بر اين اساس ريچارد تپر در اين كتاب نه تنها سهم بزرگي در تدوين تاريخ و نيز انسان شناسي خاورميانه و آسياي مركزي دارد، بلكه همچنين به گونه اي جامع به مباحث نظري مطرح در هر دو زمينه پرداخته است .
    در فهرست ارائه شده از مندرجات كتاب ، عناويني چون : دولت صفوي و خاستگاه تاريخي شاهسون ها، شاهسون ها و سياست هاي عملي صفويان نسبت به عشاير، آداب و سنن شاهسون ها، تشكيل اتحاديه شاهسون ها، پدر خوانساري ، خان بيلي ، نظرعلي خان و شاهسون هاي اردبيل ، قبايل شاهسون ، شاهسون ها در ميانه قرن نوزدهم ، پايان اتحاد قبايل پس از جنگ بزرگ ، اسكان و استقرار شاهسون ها، تاريخ و هويت شاهسون ها به انضمام كتاب شناسي و فهرست اعلام كه مجموعًا محتويات اين كتاب را تشكيل داده اند به چشم مي خورند.
    «مجله مطالعات آسيايي » درباره اين كتاب آورده است : «اين كتاب از نظر آموزشي و عملي بررسي محققانه اي است كه نتيجه آن بررسي هاي مستند گسترده و استواري در زمينه مطالعات ميداني است كه جزئيات تاريخي و توضيحات افزوده شده آن را غناي بيشتري بخشيده است . اين نكته بسيار مهمي است كه تدوين و تاليف كتابي چنين محققانه ، تا چه حد مستلزم مطالعات پژوهشي جامع و دقيق براي راهنمايي بهتر خواننده بوده است .»
    بولتن كالج مطالعات آفريقايي و شرق شناسي نيز اين كتاب را اثري بسيار تاثيرگذار و محققانه دانسته است كه به وضوح بيانگر دانش تاريخي نويسنده و مهارت او در مطالعات قوم شناسي و نشانگر توانايي او درگردآوري آنها در يك مجموعه مناسب است . كارشناسان اين بولتن تاكيد كرده اند كه مطالعه اين كتاب براي تمامي علاقه مندان و پژوهشگران تاريخ و جامعه شناسي ايران خصوصا در زمينه هاي مربوط به ارتباط دولت با قبايل و عشاير به طور كلي بسيار لازم و ضروري است . كتاب «عشاير مرزي ايران » جولاي سال  ميلادي <2006> از سوي انتشارات دانشگاه كمبريج به بازار كتاب هاي آكادميك جهان عرضه شده است.    
    

 
 http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1051579
 
 
 
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۲۱/۱۱/۱۳۸۷ساعت ۱۴:۳۵ توسط اصغر حسنی دسته : نظر(0)

حكيم تيليم خان

  مشاهير ومفاخر ادبي شهرستان ساوه فراوانند وهركس به نوعي با آنها آشنا است يكي از ايشان حكيم تيليم خان شاعرتواناي تركي سرا مي باشد.تيليم خان دربين ترك زبانان ساوه،همدان،قزوين و آذربايجان كاملا” معروف و آشنااست.
    زبان تركي رايج درشهرستان ساوه شاخه اي از تركي آذربايجاني مي باشد كه به گويشهاي همدان،قزوين،اسدآباد،زنجان،تيكان تپه وشاهين دژ بسيارنزديك است.
  حكيم تيليم خان درسالهاي1209-1136 هجري شمسي مي زيسته است.محل تولد وي روستاي«مرغئي »(مراغه)ازمنطقه مزلقان چاي ساوه مي باشد.اين روستا درتقسيمات فعلي كشوري جزءبخش نوبران است.

اولكه ميز«ايراق»ديرشهريميز ساوا
مزلقان چاييندان گوتور دوم هاوا
عاشيقلار دردينه ائيلرداوا
من طبيبم هيندوستاندان
**************
بيلنلربيلسين لرمن تيليم خانام
بيلمه بنلربيلسين ، گووهرم،كانام
مرغئي ساكيني،اصلي توركمانام
گزه،گزه بو جهاندان گليرم

    نام پدرتيليم خان تيمور خان ونام پدربزرگش قاراخان مي باشد.پسرانش به نامهاي:
1-ابوالقاسم بگ      2-غلامحسين بگ     3-شكرالله بگ بوده اند.نام يكي از دخترانش زرافشان ونام دخترديگرش مشخص نيست.همسرش مختومه خانم خواهركوچكتر مهري خانم دختر حاجي محمدرضا خان بوده است.
  كه تيليم دل درگرو عشق مهري نهاد ولي مهري با شخصي به نام صفي ا…خان كه ازمقامات بلندپايه نظامي بوده ازدواج كرده وبه شيراز مي رود.تيليم درپي عشق خود به شيراز رفته و در آنجا به نجاري ومنبت كاري مشغول مي شود وپس از مدتي به ديار خود بازگشته وبا مختومه خانم ازدواج مي كند.
   تيليم در اصل تركمن بوده كه در زمان نادرشاه به منطقه ساوه كوچانده شده بودند پدرش تبعيدشده است برخي او را آذربايجاني مي دانند اما نامهاي پدران وي او را بيشتر به تركمن بودن نزديك كرده است هرچه است وي جزو ايل بغدادي (شاهسون نبوده)بلكه درمجاورت آنها مي زيسته است.
   عاشق شدن تيليم برطبق فرهنگ ادبيات شفاهي مردم ايل شاهسون (بغدادي ) است كه درروايتهايي مبني بربه خواب ديدن معصومين(ع)وياتكه ناني از حضرت علي (ع) گرفتن به خواب آمدن ائمه اطهارواينگونه روايات.
  آنها را حالت روحاني دست مي داده واز آن پس دل درگرو عشق مجازي داده كه نهايت به عشق حقيقي مي رسند.
   كلمه تيليم دركتاب«ديوان لغات الترك»محمود كاشغري آمده از كلمه هاي اصيل تركي وبه معني:زياد،تمام،كامل،هميشه و با پايه واساس مي باشد.
تيليم خان درسن هفتادوپنج سالگي درروستاي مرغئي وفات نموده و درهمان جادفن مي گردد.قبروي درقبرستان همان روستا واقع است.
تيليم خان عارف مسلك بوده وضمن آشنايي با فنون وادبيات ترك وفارسي،به علوم اسلامي وقرآني تسلط كامل داشته است.وي با آثار شاعران قبل از خود نيزآشنا بوده وبراشعار آنان نظيره نوشته است.شعرايي كه تيليم خان از اشعار آنان درشعرش به انحاء مختلف استفاده كرده مي توان به شاعران ذيل اشاره كرد.
1-محمدفضولي (قرن 9 هجري)2-عمادالدين نسيمي(قرن 8 هجري)3-ملاپناه واقف4-شاه اسماعيل ختايي صفوي5-مختوم قلي فراغي شاعربزرگ تركمن6-تيكمه داشلي خسته قاسم،تيليم خان با اشعار حافظ وسعدي نيز كاملا” آشنابوده است ودر آثار خود از ادبيات شفاهي وفولكلورغني تركان(مخصوصا” منطقه ساوه وهمدان) استفاده هاي فراواني بوده است.مانند امثال حكم،گفتارنياكان،قصه ها،داستانها،اصطلاحات رايج درزبان مردم و… 


هرمصلحت اولسا ائلينن گرك   

مثلديربو،بيرگولونن ياز اولماز 


    وي علاوه برادبيات تركي برادبيات عرب وفارسي تسلط كافي داشته واشعاري نيز به اين زبانها سروده است.
  

 ايگيد اودور اهل-عيرفان يانيندا  

   دمادم قاتمايا،وئره بيردم گوش
    سوروشسالار اصول-دين نئچه دير 

   عرب خمس وفارسي پنج وتور كوبئش 


اشعاربه جا مانده از تيليم خان حاكي از آن است كه بيشتر اشعارش داراي مفهوم مذهبي،اجتماعي،سياسي،پندواندرز وحكمت مي باشد.
   اشعاروآثارتيليم خان بسيارزياد بوده ولي متاسفانه درقالب  كتاب وديوان تدوين نشده بود كه اخيرا”‌محقق محترم آقاي اسدالله اميري با راهنمايي وهمكاري آقاي دكتر گونئيلي اقدام به گردآوري وچاپ اولين جلدكتاب تيليم خان با عنوان«حكيم تيليم خان ديواني» اقدام نموده ودردسترس علاقه مندان مي باشد.با سپاس فراوان از اين عزيزان.(ياشاسين تيليم معرفلري) 


محبت اولمايان يئرده
باغ و گولشني نئيليرسن؟
بيرباهاركي خزان اولسون
باغ وبوستاني نئيليرسن
تيليم دئيربوزمانا
دونيا قالماز سولئيمانا
قازانديغين وئرايمانا
ايمانسيز جاني نئيلير سن؟

 
  http://www.savehershad.ir/ershad/index.php?option=com_content&task=view&id=527&Itemid=43


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۲۰/۱۱/۱۳۸۷ساعت ۱۹:۳۲ توسط اصغر حسنی دسته : نظر(1)