X
تبلیغات
اینا لو و شسون بغدادی

یورد....ائل شسون بغدادی

اینا لو و شسون بغدادی

   

بیرروایت بیزیم شسون بغدادی ایچیننه وار کی بوجور نقل اولر:

بیرشسون اوبیرسی شسونه ددی:

"اوردا کی قوناجاییق اوردا قانقال*1 لا وار؟"

اوبیرسی شسون ددی:

"فیکرایلرم اورداکی قوناجاییق قانقال گوورمیه !"

خبرآلان شسون ددی:

"اگراوجور اولسا بیزیم <عیننالی>*2 دان هچ بیر اوولی ده اوردا قونماز!"

*********

شاهسون ها به نوشته ی مورّخان از سرزمین های بالکان به دیاربکر و سپس به ایران آمده و در خدمت شاهان صفوی قرار گرفته اند. اصولاً شاه عباس این ایل را برای شکستن قدرت قبایل قزلباش ساماندهی کرد. ایل شاهسون را از زمانی شاهسون بغدادی نامیدند که در حدود 12000خا نوار آنها در زمان نادرشاه افشار، از دشت مغان برای حفاظت از مرزهای غربی ایران به این ناحیه عزیمت کرد ند و در زمان زندیه بدستور کریم خان زند به شیراز کوچانده شدند، پس از مرگ کریم خان، آقا محمدخان قاجار آنها را در حوالی قزوین ، همدان و ساوه تا نزدیکی دریاچه ی حوض سلطان اسکان داده است.ایلات شاهسون بغدادی از نظر سازمان اجتماعی به ایل، طایفه، تیره، اوبه و خانوار تقسیم می شوند. ایل شاهسون بغدادی شامل: لک ، آردخلو و اینانلو هستند که اینانلوها در زمان شاه عباس عمده ترین شعبه آنها بود ند. اینانلوها به دو شعبه بزرگ ینگی جک و گوک لر تقسیم می شوند. اینانلوها 7 تیره دارند. و آرودخلوها 4تیره و لک ها 10 تیره می‌باشند. خانم مادام لیدی شل می نویسد : « در نیمه های قرن نوزدهم ، در منطقة تهران مجموعه ای از ایلات گوناگون به چشم می خورد که از آن میان ایل شاهسون با 9 هزار چادر، از همه بزرگ تر می باشد. افراد این ایل بر حسب فصل میان قم ، تهران، قزوین و زنجان پراکنده بودند

http://groups.qomedu.ir/upload%20file/ejtemai/ghomrud.doc

                                        **********

    به اعتقاد « هانری فیلد » مولف کتاب « مردم شناسی ایران» ، قبایل شاهسون – از نژاد ترک – در اواخر قرن هجدهم میلادی به این ناحیه کوچ کرده اند. شاهسون‌‌ها از ایل‌هایى هستند که در محدودهٔ استان قزوین زندگى مى‌کنند. براساس نوشته‌هاى اغلب مورخان، ایل‌هاى شاهسون در زمان شاه‌عباس صفوى به منظور مقابله با شورش طایفه‌هاى قزلباش سازماندهى شده‌اند. طایفه‌هاى مختلف شاهسون در استان قزوین شامل بغدادى‌ها و اینانلوها مى‌باشند و بیش‌تر آن‌ها، در نواحى رامند، زهرا، خرقان و افشاریه یکجانشین شده‌اند و به کار دامپرورى و کشاورزى اشتغال یافته‌اند. تعداد معدودى از شاهسون‌ها در محدوده‌اى میان کوه‌هاى خرقان و نواحى بزینه‌رود و کوه شاه‌کولکِ خمسه از یک طرف، و دهستان‌هاى زهرا، رامند و نواحى ساوه در استان مرکزى و استان قم ییلاق و قشلاق مى‌کنند.

http://www.qazvin.net/?type=static&lang=1&id=133

                                                *********

ریچاردتپرنیز درتحقیق مربوط به "شاهسونها"درکتاب خودارتباط شاهسون واینالوها را بشرح زیر نقل کرده است:

"A more recent researcher tells a slightly different story, based on interviews with the chiefs and documents owned by them: at Nadir Shah’s  orders, 12,000 families of Moghan Shahsevan, led by the brothers Qasem ‘ Ali Khan and Qara Bey, were sent to watch the western marches of Iran (Baghdad?).   later, Karim Khan sent them to Shiraz, where they resided in Zand times; after his death they wished to return to Moghan, their original home, but Agha Mohammad Qajar prevented them and settled them between Hamadan, Qazvin and Saveh; under Naser ad-Din Shah they acquired private rights to their pastures. In the same writer’s investigations, however, Inanlu are counted as one of the three branches of the Baghdadi (the others are Lak and Arkhlu), and it may be only this branch that has traditions of Moghan origins.""

http://www.shahsevan.blogfa.com/post-42.aspx

که بنظر می رسد این اینالوها (یا:عین آلو/اینانلو/اینارلو/اینناللو/و....)ازاینالوهای استان فارس باشند که بلحاظ تشابهات زبانی وفرهنگی وحتی برخاستگاه تاریخی واز همه مهم ترسرنوشت تاریخی در یک زمان (احتمالاًبعد از مرگ کریم خان زند)همراه شاهسونهااز اطراف استان فارس به نیت بازگشت به مغان به شمال غرب ایران کوچیده ودربین راه به صلاحدید آقامحمدخان قاجاردر مناطق ساوه  وقزوین وقم وهمدان دارای یوردهای ییلاقی (خرقان یا قاراقان) وقشلاقی(ساوه وقم)شده وتا کنون درکنار شاهسون های بغدادی تخته قاپووماندگارشده اند.

____________________________________________________________

*1     قانقال-گیاهی که شترداران آن را به شترهایشان می خورانند.

*2    عینالی-ازایلات نزدیک به شاهسون بغدادی كه موضوع این یادداشت است.

------------------------------------------------------------------------------------------------نقل باذکر منبع مجاز می باشد.اصغرحسنی

+ نوشته شده در ۲۶/۷/۱۳۸۹ساعت ۱۸:۰۳ توسط اصغر حسنی دسته : نظر(3)