X
تبلیغات
ایل شاهسون بغدادی (بودا بیر روایتدی:)

یورد....ائل شسون بغدادی

ایل شاهسون بغدادی (بودا بیر روایتدی:)

شاهسون ها به نوشته ی مورّخان از سرزمین های بالکان به دیاربکر و سپس به ایران آمده و در خدمت شاهان صفوی قرار گرفته اند. اصولاً شاه عباس این ایل را برای شکستن قدرت قبایل قزلباش ساماندهی کرد. ایل شاهسون را از زمانی شاهسون بغدادی نامیدند که در حدود 12000خا نوار آنها در زمان نادرشاه افشار، از دشت مغان برای حفاظت از مرزهای غربی ایران به این ناحیه عزیمت کرد ند و در زمان زندیه بدستور کریم خان زند به شیراز کوچانده شدند، پس از مرگ کریم خان، آقا محمدخان قاجار آنها را در حوالی قزوین ، همدان و ساوه تا نزدیکی دریاچه ی حوض سلطان اسکان داده است.
ایلات شاهسون بغدادی از نظر سازمان اجتماعی به ایل، طایفه، تیره، اوبه و خانوار تقسیم می شوند. ایل شاهسون بغدادی شامل: لک ، آردخلو و اینانلو هستند که اینانلوها در زمان شاه عباس عمده ترین شعبه آنها بود ند. اینانلوها به دو شعبه بزرگ ینگی جک و گوک لر تقسیم می شوند. اینانلوها 7 تیره دارند. و آرودخلوها 4تیره و لک ها 10 تیره می‌باشند. 
خانم مادام لیدی شل می نویسد : « در نیمه های قرن نوزدهم ، در منطقة تهران مجموعه ای از ایلات گوناگون به چشم می خورد که از آن میان ایل شاهسون با 9 هزار چادر، از همه بزرگ تر می باشد. افراد این ایل بر حسب فصل میان قم ، تهران، قزوین و زنجان پراکنده بودند.»
بعد از انقلاب عشایر اطراف ساوه تا دریاچه ی حوض سلطان یکجانشین شده اند و جوانان آنها به شهر قم مهاجرت نمودند. علی رغم این تغییر و تحول هنوز هم در مناطق روستایی می توان شاهد لباس بومی عشایر و عمدتاً در میان افراد ایل شاهسون بود. قشلاق ایل اینانلو در اطراف گوی داغ و قلعه ی محمد خان نزدیک جاده ی قدیم تهران و قم و نواحی مجاور ساوجبلاغ و بوئین زهراست و ییلاق آنها درخرقان نزدیک گمیش لو می باشد.  

کامل مطلب را ازلینک زیر دانلود ومطالعه بفرمائید 
http://groups.qomedu.ir/upload%20file/ejtemai/ghomrud.doc

+ نوشته شده در ۲۰/۳/۱۳۸۹ساعت ۱۳:۱۳ توسط اصغر حسنی دسته : نظر(0)